Auto Europe

 • POLSKA
 • Skontaktuj się z naszymi specjalistami

  PROGRAM ZWROTU KOSZTÓW PRZY PÓŹNYM ANULOWANIU

  Wynajem samochodów na całym świecie
  Alamo Rental Car
  Avis Car Rental
  Budget Rental Car
  Dollar Car Rental
  Europcar
  Hertz
  National Car Rental
  Sixt Rent a Car
  Wynajem samochodów na całym świecie

  Bądź ubezpieczony podczas pandemii Covid-19

  W tym trudnym czasie, dobrze jest być przygotowanym na każdą ewentualność. Nasz Program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu (zawierający zabezpieczenie przed Covid-19) zabezpieczy Cię w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia. Pomimo tego, że nasi klienci mogą bezpłatnie anulować swoją rezerwację do 48 godzin przed odbiorem pojazdu, ten program późnej anulacji obowiązuje też w czasie tych ostatnich 48 godzin, a roszczenie możesz złożyć w ciągu 30 dni. Plany wakacyjne mogą szybko zostać zmienione przez nieoczekiwane strajki, trudną pogodę, czy nagłe ograniczenia związane z koronawirusem. Z tego powodu Auto Europe dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć Cię na każdą okoliczność. Dlatego właśnie, by zapewnić sobie spokój podczas wyjazdu, wybierz nasz Program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu podczas dokonywania następnej rezerwacji samochodu na wynajem, by w pełni uchronić się przed nieoczekiwanymi okolicznościami.

  Dodaj zabezpieczenie przy późnym anulowaniu do mojej rezerwacji samochodu na wynajem

  Aby dodać do swojej rezerwacji nasz Program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu (zawierający zabezpieczenie przed Covid-19) wystarczy tylko jedno kliknięcie. Wystarczy, że przy dokonywaniu płatności na naszej stronie zaznaczysz, że wybierasz taką opcję. Możesz też poprosić jednego z naszych specjalistów, aby dodał tę opcję do Twojej rezerwacji, dzwoniąc pod numer +48 222 639 537. Proszę pamiętać, że ten produkt może zostać dodany tylko do rezerwacji dokonanych na co najmniej 48 godzin przed obiorem samochodu i z wynajmem na maksymalnie 21 dni lub o maksymalnej kwocie do 3,000 euro. Zapoznaj się z poniższymi warunkami, aby w pełni zrozumieć nasz nowy produkt i zrelaksuj się z Auto Europe podczas następnego wyjazdu.

  Auto Europe program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu Ogólne Warunki
  Program zwrotu kosztów przy późnym aulowaniu - warunki

  Wszystkie rezerwacje samochodów dokonane w Auto Europe mogą zostać anulowane z jakichkolwiek powodów do 48 godzin przed czasem i datą rozpoczęcia wynajmu. Zarządzaj swoją rezerwacją z Auto Europe tutaj.

  Jeśli chcesz złożyć wniosek w ramach programu zwrotu kosztów za późne anulowanie, prosimy o kontakt z Auto Europe, korzystając z numeru telefonu i / lub adresu e-mail podanego w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku zdarzenia, które może być podstawą do roszczenia, prosimy o kontakt z Auto Europe tak szybko, jak to jest możliwe.

  Co obejmuje program

  Ten program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu:

  • Zwraca całkowite koszty za pierwsze 21 dni każdej rezerwacji do wysokości kwoty, jaką zapłacono łącznie przy potwierdzeniu rezerwacji, jeśli musisz anulować swoją rezerwację w ciągu 48 godzin do określonej godziny i daty odbioru; lub
  • Zwraca proporcjonalne koszty dziennej stawki twojej rezerwacji za pierwsze 21 dni każdej rezerwacji, jeśli musisz oddać swój wynajęty samochód wcześniej;

  w konsekwencji, któregokolwiek z poniższych:

  1.1 Opóźnienie w podróży oraz spóźniony przyjazd spowodowane z przyczyn niezależnych od najemcy, które wyłącznie i bezpośrednio uniemożliwiają najemcy odebranie wynajmowanego pojazdu.

  1.2 Niezdolność najemcy przez wypadek, obrażenia ciała lub chorobę, również, gdy u najemcy został zdiagnozowany COVID-19 lub jego pochodne.

  1.3 Rządowy zakaz podróży lub kwarantanna nałożona do 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu lub w jego trakcie. (Przypominamy: zmiany wyjazdowe spowodowane rządowym zakazem/ami podróży lub kwarantanną/ami nałożonymi ponad 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu, MUSZĄ zostać dokonane przez skontaktowanie się z biurem obsługi klienta Auto Europe do 48 godzin przed odbiorem pojazdu)

  1.4 Śmierć najemcy lub jego najbliższej rodziny.

  1.5 Nieunikniony przymus wobec najemcy, aby pozostał w domu z powodu wypadku, obrażeń ciała lub choroby osoby zależnej.

  1.6 Strajki, zamieszki, zamieszanie społeczne, stan wojenny lub terroryzm.

  1.7 Trudna pogoda jak śnieg, mgła, mróz, burza.

  1.8 Erupcja wulkanu.

  1.9 Nieunikniony przymus wobec najemcy, aby zajął się domem lub miejscem pracy, z powodu poważnych szkód związanych z pożarem, samolotem, eksplozją, burzą, powodzią, osiadaniem, trzęsieniem ziemi, spadającymi drzewami, pękającymi rurami, piorunami, wrogą osobą lub kradzieżą.

  1.10 Ograniczony dostęp do lokalizacji dostawcy z powodu powodzi, pożaru, eksplozji lub przez decyzje ustanowione przez władze, mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

  Co nie obejmuje program

  Ten program zwrotu kosztów nie ma zastosowania do żadnych zgłoszonych roszczeń, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z następujących powodów:

  2.1 Najemca nie chce odbyć podróży.

  2.2 Zaniedbanie ze strony najemcy, brak staranności czy rozważnego zachowania, także w przypadku, gdy najemca nie ma wymaganych dokumentów w tym takich jak karta kredytowa wystawiona na imię i nazwisko kierowcy głównego dokonującego rezerwacji z wypożyczalnią samochodów oraz za brak wystarczających środków potrzebnych do otrzymania wynajmowanego pojazdu.

  2.3 Niezdolność do otrzymania lub utrzymania wizy do kraju, w którym znajduje się lokalizacja dostawcy.

  2.4 Najemca nie zaobserwował i nie przestrzegał wymagań jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia sądu lub organu regulacyjnego jakiejkolwiek jurysdykcji.

  2.5 Wszelkie schorzenia lub okoliczności znane najemcy, co do których można było oczekiwać, że spowodują anulowanie rezerwacji lub przymuszony zwrot wynajmowanego pojazdu.

  2.6 Jakiekolwiek oszustwo, wprowadzenie w błąd lub zatajenie przez najemcę.

  2.7 Jakiekolwiek zwolnienie spowodowane niewłaściwym postępowaniem, dobrowolnym zrzeczeniem lub rezygnacją ze strony najemcy, lub jeśli najemca wiedział o zwolnieniu w momencie rezerwacji wynajmowanego pojazdu.

  2.8 Każde niepowodzenie finansowe lub niewykonanie zobowiązania finansowego przez kogokolwiek.

  2.9 Wahania kursu wymiany, stopy procentowej lub stabilności dowolnej waluty.

  2.10 Zaniedbanie przez najemcę w przypadku obrażeń ciała lub choroby, by skonsultować się z lekarzem o odpowiednich kwalifikacjach i zastosowania się do udzielonej porady lekarskiej, powodując w ten sposób złożenie wniosku o zwrot kosztów w całości lub w części, w ramach niniejszego programu zwrotu kosztó.

  2.11 Każda ciąża lub poród, chyba że wykwalifikowany lekarz potwierdzi, że roszczenie wynika z powikłań ciąży.

  2.12 Przejęcie lub zniszczenie w ramach kwarantanny, lub przepisów celnych, konfiskacji, nacjonalizacji lub rekwizycji lub zniszczenie, czy uszkodzenie mienia przez, lub na zlecenie jakiegokolwiek rządu, władz publicznych lub lokalnych organów władzy.

  2.13 Obchodzenie się z przemytem lub udział w nielegalnym handlu lub transporcie.

  2.14 Każdy pojazd wynajęty lub zabrany do kraju, lub regionu, w którym istnieje jakiekolwiek rządowe ostrzeżenie przed podróżowaniem.

  2.15 Każdy wynajęty pojazd w Afganistanie, Centralnej Republice Afrykańskiej, Czeczenii, Demokratycznej Republice Kongo, Iranie, Iraku, Zachodnim Brzegu Jordanu, Gazie i Okupowanych Terytoriach Izraelu, Libii, Nigerii, Północnej Korei, Somalii, Południowym Sudanie, Sudanie, Syrii lub Jemenie.

  2.16 Śmierć, obrażenia ciała lub choroba najemcy pośrednio lub bezpośrednio spowodowana, lub wynikająca z: samobójstwa, świadomego samookaleczenia lub aktu kryminalnego popełnionego przez najemcę.

  2.17 Faktyczna lub grożąca wojna lub grożące wrogie użycie patogennych lub trujących materiałów biologicznych lub chemicznych.

  2.18 Strata lub uszkodzenie spowodowane w całości, lub po części przez promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z jakiegokolwiek paliwa jądrowego, lub jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowego montażu jądrowego lub elementu jądrowego, ich reakcji, reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego.

  2.19 Wszelkie straty wykraczające poza zakres odpowiedzialności kontraktowej tego programu.

  Definicje

  3.1 Wypadek oznacza nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone, określone zdarzenie, które nastąpiło w określonym miejscu i czasie.

  3.2 Trudna pogoda oznacza ekstremalne warunki pogodowe, które zdaniem rządu lub władz lokalnych stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na obszarze, gdzie znajduje się lokalizacja dostawcy, lub które uniemożliwiają najemcy podróż do lokalizacji dostawcy w okresie wynajmu

  3.3 Wyznaczony przedstawiciel oznacza JM Marketing Limited, 34 Lime Street, London EC3M 7AT.

  3.4 Obrażenia ciała oznacza możliwe do identyfikowania urazy fizyczne, w tym choroby będące skutkiem takiego urazu, spowodowanego przez wypadek, który nastąpił po opłaceniu rezerwacji.

  3.5 Osoba zależna oznacza osobę, która mieszka z najemcą i jest uzależniona od wsparcia najemcy.

  3.6 Przymuszony zwrot oznacza zobowiązanie najemcy do zwrotu wynajmowanego pojazdu przed zakończeniem wynajmu, bezpośrednio z przyczyn wymienionych w punktach 1.1 – 1.10, włącznie.

  3.7 Najbliższa rodzina oznacza matkę, ojca, siostrę, brata, dziecko, małżonka, partnera lub konkubenta (i ich dzieci), partnera cywilnego, dziadków, opiekuna prawnego i rodzica zastępczego.

  3.8 Kwarantanna oznacza przymusową izloację po przybyciu do lub powrocie z lokalizacji dostawcy na okres co najmniej 72 godzin.

  3.9 Rozpoczęcie wynajmu oznacza datę i czas, jaki widnieje na voucherze rezerwacji Auto Europe oznaczający moment rozpoczęcia okresu wynajmu.

  3.10 Zakończenie wynajmu oznacza datę i czas, jaki widnieje na voucherze rezerwacji Auto Europe oznaczający moment zakończenia okresu wynajmu.

  3.11 Koszt wynajmu oznacza pełną kwotę zapłaconą za wynajmowany pojazd, zgodnie z opisem na voucherze rezerwacji Auto Europer.

  3.12 Lokalizacja dostawcy oznacza miejsce, skąd najemca ma odebrać wynajmowany pojazd, zgodnie z opisem na voucherze rezerwacji Auto Europe.

  3.13 Okres wynajmu oznacza czas pomiędzy rozpoczęciem wynajmu a zakończeniem wynajmu zgodnie z opisem na voucherze rezerwacji Auto Europe.

  3.14 Wynajmowany pojazd oznacza zarezerwowany pojazd, zgodnie z opisem na voucherze rezerwacji Auto Europe.

  3.15 Najemca oznacza osobę wskazaną na voucherze rezerwacji Auto Europe.

  3.16 Ograniczony dostęp oznacza niemożność dostępu najemcy do lokalizacji dostawcy z powodu okoliczności powstałych w ciągu 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu i będących poza kontrolą najemcy.

  3.17 Choroba oznacza stan, który na tyle osłabia, że uniemożliwia najemcy bezpieczne przemieszczanie się i dojazd do lokalizacji dostawcy.

  3.18 Strajk oznacza odmowę pracy, zorganizowany przez grupę pracowników jako forma protestu.

  3.19 Terroryzm oznacza bezprawne działanie, w tym między innymi użycie siły lub przemocy, lub groźby nimi przez jakąkolwiek osobę (osoby) działającą indywidualnie lub w imieniu, lub w związku z jakąkolwiek organizacją (ami) lub rządem (ami) zaangażowanymi w cele polityczne, religijne, ideologiczne lub podobne, w tym zamiar wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd lub zastraszenie opinii publicznej, lub jakiejkolwiek jej części.

  3.20 Zakaz podróży oznacza ograniczenie podróżowania do lub z lokalizacji dostawcy.

  3.21 Opóźnienie w podróży i spóźniony przyjazd oznaczają, że z powodu przyczyn niezależnych od najemcy, które wyłącznie i bezpośrednio uniemożliwiają dalszy bezpieczny przejazd do lub powodują spóźnione przybycie do lokalizacji dostawcy, oraz gdy najemca nie jest w stanie odebrać wynajmowanego pojazdu z wyznaczonej lokalizacji dostawcy.

  3.22 Wiza oznacza adnotację w paszporcie wskazującą, że jego posiadacz może wjechać, wyjechać lub przebywać na terenie kraju przez określony czas.

  3.23 Erupcja wulkanu oznacza zjawisko spowodowane wybuchem wulkanu powodującym powstanie chmury pyłu w atmosferze, która utrudnia podróżowanie.

  3.24 Wojna oznacza inwazję, akt obcych wrogów, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna cywilna, rebelia, rewolucja, powstanie, władza wojskowa lub uzurpowana, konfiskacja, nacjonalizacja, rekwizycja lub zniszczenie, lub uszkodzenie mienia przez, lub na rozkaz jakiegokolwiek rządu, lub władz publicznych lub lokalnych.

  Ogólne warunki

  Każde oszustwo, zniekształcenie, zatajenie lub niedbałość w oświadczeniu w informacjach podanych przy składaniu wniosku o zwrot kosztów, spowoduje jego unieważnienie.

  4.1 Najemca powinien przez cały czas podejmować wszelkie uzasadnione starania i środki, aby uniknąć lub zmniejszyć możliwość jego narażenia, co mogłoby doprowadzić do złożenia wniosku o zwrot kosztów w ramach niniejszego programu zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu w Auto Europe.

  4.2 Wszelkie zwroty płatności należne, zgodnie z warunkami niniejszego programu zwrotu kosztów, mogą być płatne na rzecz strony trzeciej zgodnie z zaleceniami najemcy. Wypłata takiego zwrotu kosztów jest wystarczającym i całkowitym wywiązaniem się ze wszystkich zobowiązań wobec najemcy w związku ze wspomnianym wnioskiem (ami) o zwrot kosztów.

  4.3 Program zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu w Auto Europe ma podlegać, być zarządzany i interpretowany zgodnie z prawem Anglii, gdzie sądy mają wyłączną jurysdykcję.

  4.4 Najemca musi powiadomić Auto Europe w ciągu 30 dni od zdarzenia lub wydarzenia, jakie zaistniało i jakie jest podstawą do złożenia wniosku o zwrot kosztów w ramach niniejszego programu późnego anulowania. Niezastosowanie się do tego może unieważnić niniejszą umowę.

  Jak mogę złożyć
  wniosek o zwrot kosztów?

  5.1 Najemca musi jak najszybciej powiadomić Auto Europe o zdarzeniu, które jest powodem do złożenia wniosku o zwrot kosztów w ramach tego programu. W każdym przypadku najemca musi skontaktować się z Auto Europe nie później niż siedem (7) dni po zdarzeniu. Kontakt z Auto Europe możliwy jest pod numerem telefonu lub adresem e-mail w potwierdzeniu rezerwacji.

  5.2 Najemca musi dostarczyć jak najszybciej dowód potwierdzający zdarzenie, ale nie później niż trzydzieści (30) dni od daty pierwszego powiadomienia Auto Europe w ramach programu zwrotu kosztów.

  5.3 Najemca musi przedstawić wszelkie dodatkowe szczegóły wymagane przez Auto Europe lub wyznaczonego przedstawiciela w związku z roszczeniami o zwrot kosztów. Wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez wyznaczonego przedstawiciela powinny być dostarczone przez najemcę w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia.

  5.4 Tylko Ci najemcy, którzy zapisali się do programu zwrotu kosztów przy późnym anulowaniu w Auto Europe, jak wskazano na voucherze rezerwacji Auto Europe, kwalifikują się do zwrotu kosztów w ramach tego programu.

  Jak złożyć wniosek

  Naszym celem jest zapewnienie, że wszystkie aspekty programu zwrotu kosztów są opracowywane szybko, skutecznie i uczciwie. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących programu zwrotu kosztów lub sposobu obsługi zwrotu kosztów, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 Monachium, Niemcy
  Rejestr: Amtsgericht Muenchen HRB 149 828
  Email: Lloydscxl@autoeurope.pt

  W przypadku, gdy w dalszym ciągu będziesz niezadowolony i chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kierując sprawę do Compliance Officer pod adresem:

  JM Marketing Limited
  34 Lime Street
  London
  EC3M 7AT
  Email: complaints@jmmltd.com