Auto Europe

 • POLSKA
 • Skontaktuj się z naszymi specjalistami

  Ogólne warunki

  Ogólne warunki

  1. Ochrona danych

  2. Rezerwacje

  3. Płatność

  4. Kaucja

  5. Kategorie samochodów

  6. Odbiór & Zwrot samochodów

  7. Dostarczenie & Odebranie samochodu

  8. Ubezpieczenie

  9. Zwrot udziału własnego/Udział własny

  10. Zwrot udziału własnego

  11. Zwrot udziału własnego z Super Cover

  12. Dodatkowe zabezpieczenie

  13. Prawo jazdy

  14. Dodatkowi kierowcy

  15. Wynajem w jedną stronę

  16. Podróż do innych krajów

  17. Opcjonalne wyposażenie

  18. Obsługa klienta

  19. Zmiany rezerwacji

  20. Anulacja

  21. Ograniczenie odpowiedzialności

  22. Ochrona prywatności

  23. Numer telefonu

  24. Trustpilot

  25. Opinie klientów

  26. Ranking

  27. Postanowienia końcowe

  Auto Europe Deutschland GmbH, Landsbergerstraße 155, 80687 Monachium, o rejestrze w Sądzie Rejonowym w Monachium HRB 149 828, działa jako bezpośredni przedstawiciel firm wynajmu samochodów na całym świecie w imieniu Auto Europe LLC. Auto Europe LLC, 39 Commercial Street, Portland, ME 04101, USA jest zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware, USA, numer rejestracyjny 3726730 (dalej jako "Auto Europe").

  1. Ochrona danych

  Strona internetowa obsługiwana jest na serwerach kontrolowanych przez Auto Europe LCC, firmę z siedzibą w USA. Wszystkie dane przetwarzane są nie tylko przez Auto Europe Deutschland GmbH, ale także przez Auto Europe LCC w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli użytkownik strony nie wyraża zgody na transformację danych do Auto Europe LCC w USA oznacza, że nie jest uprawniony do korzystania ze strony. Korzystając z naszych usług użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych z zachowaniem ochrony prywatności do siedziby firmy Auto Europe LCC w Stanach Zjednoczonych w celu zapewnienia realizacji zamówienia.

  Kontrola danych osobowych
  Klient ma prawo do wglądu zapisanych danych osobowych w każdej chwili i może zażądać zmianę i usunięcie danych. Prosimy o kontakt na adres e-mail data-protection@autoeurope.de lub adres pocztowy:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landbergerstrasse 155
  80687 Monachium
  Niemcy

  2. Rezerwacje

  Zazwyczaj rezerwacje dokonane w Auto Europe potwierdzone są bezzwłocznie. Wyjątki stanowią rezerwacje last-minute, rezerwacje na zamówienie, zamówienie pojazdów specjalnych, wynajem w jedną stronę i opcjonalne wyposażenie. W takich przypadkach Auto Europe musi otrzymać potwierdzenie z wypożyczalni samochodów. Po opłaceniu i potwierdzeniu rezerwacji Auto Europe wysyła voucher na adres e-mail klienta lub fax (na życzenie). Klient jest zobowiązany okazać voucher w chwili odbioru samochodu w wypożyczalni. Właściwa umowa wynajmu zawierana jest na miejscu pomiędzy klientem a wypożyczalnią według jej określonych warunków i lokalnych przepisów prawnych. Auto Europe zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwacji na inny samochód w innej wypożyczalni w zależności od dostępności pojazdu i jest zobowiązane poinformować klienta na czas o zaistniałych zmianach.

  3. Płatność

  Klient opłaca całkowitą kwotę za usługę wynajmu w Auto Europe w momencie dokonywania rezerwacji. Płatność należy uregulować za pomocą karty kredytowej. W chwili odbioru osoba wynajmująca zobowiązana jest okazać tą samą imienną kartę kredytową w wypożyczalni w celu złożenia kaucji (patrz „kaucja”). Po otrzymaniu pełnej płatności i potwierdzenia ze strony wypożyczalni Auto Europe przesyła voucher do klienta. Ceny opierają się na 24 godzinnym rytmie rozpoczynającym się z czasem odbioru. Opłacona cena ważna jest na potwierdzony okres wynajmu. Zmiany w cenie mogą być spowodowane dodatkowymi lokalnymi opłatami, np. w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu wypożyczalnia może obciążyć klienta wyższą dzienną stawką i/lub w przypadku opóźnionego zwrotu wypożyczalnia może naliczyć dodatkowe godziny/dni wynajmu według lokalnych cen. Auto Europe jako firma pośrednicząca w wynajmie samochodów nie jest zobowiązana do wystawienia rachunku z podatkiem VAT. W celu otrzymania faktury VAT klient powinien skontaktować się bezpośrednio z wypożyczalnią.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  W przypadku rezerwacji kamperów cena musi być opłacona nie później niż 70 dni przed datą wynajmu. Jeżeli wynajem kampera rozpoczyna się w z wyprzedzeniem dłuższym niż 70 dni od momentu rezerwacji, wymagane jest opłacenie kaucji w chwili rezerwacji w wysokości minimum 30% całkowitej ceny wynajmu.

  4. Kaucja

  Na żądanie wypożyczalni klient jest zobowiązany złożyć kaucję w chwili odbioru samochodu. Kwota kaucji jest pobrana lub zablokowana na imiennej międzynarodowej ważnej karcie kredytowej głównego kierowcy. Karty debetowe i karty rodzaju „prepaid” nie są akceptowane. Informacje dotyczące akceptacji kart kredytowych w momencie odbioru można znaleźć w warunkach każdego dostawcy wynajmu samochodów podczas procesu rezerwacji i na voucherze. Ogólnie kwota kaucji równa się wartości za paliwo, plus wysokość udziału własnego w przypadku kolizji lub kradzieży pojazdu oraz ewentualne opłaty lokalne (opcjonalne wyposażenie, opcjonalne ubezpieczenie wykupione na miejscu, opłaty za wynajem w jedną stronę itp.).

  5. Kategorie samochodów

  Rezerwacje i ich potwierdzenie gwarantują kategorię, a nie markę lub model samochodu. Firmy wynajmujące posiadają flotę z różnymi markami i modelami o podobnej wielkości i konfiguracji. Wypożyczalnie samochodów zastrzegają sobie prawo do świadczenia usługi wynajmu o podobnej lub wyższej kategorii samochodów niż jak pierwotnie zarezerwowano i opłacono.

  6. Odbiór & Zwrot samochodów

  W momencie dokonywania rezerwacji klient określa gdzie i kiedy odbywa się odbiór i zwrot pojazdu. Dokonując rezerwacji z odbiorem samochodu na lotnisku, Auto Europe i wypożyczalnia samochodów wymagają podania numeru lotu i czasu przylotu. Jeśli spodziewasz się opóźnienia odbioru pojazdu, powinieneś również skontaktować się z nami, aby upewnić się, że Twój pojazd może zostać potwierdzony po zaplanowanym terminie. Jeżeli odbiór odbywa się w punkcie wynajmu w centrum miasta należy wpisać dokładny czas odbioru samochodu. W przypadku spóźnienia się głównego kierowcy po odbiór, wypożyczalnia samochodów może zatrzymać wydanie auta innemu klientowi do 30 - 60 minut pierwotnego czasu rezerwacji, pod warunkiem, że jest to czas w ciągu normalnych godzin otwarcia biura. Odbiór poza normalnymi godzinami otwarcia biura jest możliwy tylko na zamówienie i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  Odbiór i zwrot kamperów odbywa się o czasie określonym w momencie dokonywania rezerwacji. Odbiór i zwrot poza normalnymi godzinami otwarcia biura jest możliwy tylko na zamówienie i jeżeli jest dozwolony, wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Wysokość opłaty może być ustalona w chwili potwierdzenia rezerwacji. W chwili odbioru kampera klient otrzymuje szczegółową instrukcję obsługi pojazdu.

  7. Dostarczenie & Odebranie samochodu

  Serwis dostarczenia i odebrania samochodu jest możliwy wyłącznie na zamówienie i tylko z punktu wynajmu w centrum miasta. W tym przypadku wypożyczalnia żąda podanie nazwy i adresu hotelu oraz numeru telefonu. Ustalony czas jest czasem w przybliżeniu i może się różnić nawet do 60 minut. Dostarczenie i odebranie samochodu nie jest możliwe z/do terminalu promowego, na adres prywatny, prywatnej kwatery, domków letniskowych, apartamentów i pól kempingowych.

  8. Ubezpieczenie

  Opłaty, zobowiązane świadczenia i ubezpieczenie różnią się w zależności od kraju wynajmu, firmy wynajmującej i kategorii samochodu. W celu uzyskania szczegółowych informacji klient powinien odwołać się do aktualnych warunków umowy wynajmu (w lokalnym języku, często z tłumaczeniem w języku angielskim) określonych przez wypożyczalnię. Ogólnie roszczenia ubezpieczeniowe mogą być opracowane na podstawie umowy wynajmu pod warunkiem, że powstałe szkody zgłoszono i pobrano raport od lokalnej policji. Podstawowym warunkiem do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia jest to, że klient postępował zgodnie z warunkami umowy wynajmu. Produkty i ceny Auto Europe zawierają: ograniczenie odpowiedzialności cywilnej z wymaganym prawnie, minimalnym pokryciem, CDW = ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kolizji z/bez udziału własnego w zależności od firmy wynajmującej. CDW nie obejmuje uszkodzeń następujących części pojazdu: opony, szkło, lusterka zewnętrzne, podwozie, wnętrze, dach, silnik, uszkodzenia zamków, utrata kluczy. TP = ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży z/bez udziału własnego w zależności od firmy wynajmującej.

  9. Zwrot udziału własnego/Udział własny

  Auto Europe oferuje produkt „zwrot udziału własnego” w większości kierunków świata i w większości partnerskich wypożyczalni za dodatkową opłatą. Szczegóły i warunki oraz cena przekazywane są klientowi w chwili dokonywania rezerwacji. Ten produkt nie jest ubezpieczeniem, tylko specjalną ofertą Auto Europe LLC. Auto Europe decyduje o ważności i prawie klienta do zwrotu udziału własnego według zastrzeżonych uzgodnień firmy. W przypadku, gdy rezerwacja samochodu zawiera zwrot udziału własnego - produkt Auto Europe (nie wypożyczalni samochodów), klient jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty w razie kolizji lub kradzieży pojazdu: umowa wynajmu, protokół szkód z wypożyczalni, raport z policji lub w przypadku wypadku bez udziału osób trzecich - powiadomienie policji, dowód płatności/wyciąg z konta płatniczej karty kredytowej. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów i wykluczeniu zaniedbania kierowcy procedura zwrotu udziału własnego może być opracowana. „Zwrot udziału własnego” jest produktem Auto Europe i nie jest w żadnej formie związany z Super CDW oferowanym przez wypożyczalnie samochodów. Zwrot nie jest możliwy w momencie, gdy uszkodzenia/kolizja pojazdu powstały na skutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, naruszenia umowy wynajmu lub gdy współuczestnicząca osoba trzecia odmawia uregulowania sprawy. Wszystkie umowy wynajmu podlegają lokalnemu prawu w kraju, gdzie odbywa się odbiór samochodu.

  10. Zwrot udziału własnego

  Produkt „zwrot udziału własnego” nie obejmuje uszkodzeń następujących części pojazdu: szkło, opony, wnętrze, skrzynia biegów, podwozie, dach, sprzęgło, miska olejowa oraz uszkodzeń spowodowanych zatankowaniem niewłaściwym paliwem, szkód spowodowanych przez zwierzęta (w tym gryzoni łasicy). Proszę przeczytać voucher (ostanią stronę) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakupionego produktu. „Zwrot udziału własnego” nie obejmuje uszkodzeń lub utraty mienia osobistego, strat na skutek kradzieży spowodowanej zagubieniem kluczy samochodu, strat wypożyczalni spowodowanych unieruchomieniem pojazdu, kosztów holowania, kosztów za pomoc drogową, ewentualnych opłat administracyjnych w przypadku uszkodzenia pojazdu, opłat administracyjnych i kosztów osobistych jak rachunki telefoniczne, rachunki za hotel i przejazd publicznymi środkami transportu lub taksówką. Zwrot nie jest możliwy, jeżeli wypadek spowodowany był złamaniem przepisów ruchu drogowego i/lub jeśli kierowca został ukarany grzywną i/lub firma ubezpieczeniowa (nawet drugiej strony wypadku) odmówiła uregulowania szkody. Wszystkie warunki umowy wynajmu podlegają lokalnemu prawu w kraju, gdzie odbywa się odbiór samochodu.

  11. Zwrot udziału własnego z SUPER COVER

  Zwrot udziału własnego z super cover nie obejmuje uszkodzeń: wnętrza i skrzyni biegów. Więcej informacji o produkcie na vocherze (ostania strona). Produkt nie obejmuje także uszkodzeń lub utraty mienia osobistego, strat na skutek kradzieży spowodowanej zagubieniem kluczy samochodu, strat wypożyczalni spowodowanych unieruchomieniem pojazdu, kosztów holowania, kosztów za pomoc drogową, ewentualnych opłat w przypadku uszkodzenia samochodu, opłat administracyjnych i innych kosztów osobistych jak rachunki telefoniczne, rachunki za hotel i przejazd publicznymi środkami transportu lub taksówką. Zwrot nie jest możliwy, jeżeli wypadek spowodowany był złamaniem przepisów ruchu drogowego i/lub jeśli kierowca został ukarany grzywną i/lub firma ubezpieczeniowa (nawet drugiej strony wypadku) odmówiła uregulowanie szkody. Wszystkie warunki umowy wynajmu podlegają lokalnemu prawu w kraju, gdzie odbywa się odbiór samochodu.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  Auto Europe nie oferuje zwrotu udziału własnego przy wynajmie kamperów.

  12. Dodatkowe zabezpieczenie

  W chwili odbioru samochdu wypożyczalnia może zaoferować dodatkowe ubezpieczenia PAI (Personal Accident Insurance), PEC (Personal Effects Coverage), Super CDW Seguro Relax Insurance, Road Assistance itp. Auto Europe nie zwraca kosztów/opłat za wykupienie dodatkowych ubezpieczeń w wypożyczalni, nawet jeśli takie były zbędne.

  13. Prawo jazdy

  Kierowca główny i wszyscy upoważnieni dodatkowi kierowcy zobowiązani są do okazania ważnego prawa jazdy w chwili odbioru samochodu, w którego posiadaniu powinni być co najmniej 1 rok, wyjątek od 3 lat lub dłużej (patrz warunki wynajmu na voucherze). Jeżeli prawo jazdy nie jest wystawione w alfabecie łacińskim, międzynarodowe prawo jazdy jest obowiązkowe tylko w uzupełnieniu z narodowym prawem jazdy. Niektóre firmy wynajmujące żądają od kierowcy wyłącznie międzynarodowego prawa jazdy, nawet gdy narodowe wystawione jest w alfabecie łacińskim (patrz warunki wynajmu na voucherze). Niektóre wypożyczalnie samochodów wymagają minimalny wiek kierowcy, a niektóre z nich wprowadzają maksymalny limit wiekowy. Ograniczenie wiekowe dotyczy zarówno głównego kierowcy, jak i dodatkowych kierowców.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  W zależności od wagi kampera może być wymagane prawo jazdy kategorii C1 (europejskie prawo jazdy).

  14. Dodatkowi kierowcy

  W niektórych ofertach wypożyczalni samochodów koszty za dodatkowych kierowców wliczone są w cenie; w niektórych przypadkach opłaty uiszcza się na miejscu w chwili odbioru samochodu. Takie opłaty można znaleźć na stronie internetowej Auto Europe i na voucherze. W każdym przypadku dodatkowi kierowcy muszą być zameldowani na miejscu i są zobowiązani do okazania takich samych dokumentów jak kierowca główny w chwili odbioru samochodu (prawo jazdy i międzynarodowe prawo jazdy, jeśli jest wymagane i paszport/dowód osobisty).

  Wynajem w jedną stronę

  Wynajem w jedną stronę jest możliwy na zamówienie i za dodatkową opłatą w większości krajów i w większości wypożyczalni samochodów. Auto Europe ustala wynajem w jedną stronę w wypożyczalni i otrzymuje informację o wysokości obowiązującej dodatkowej opłaty (płatne na miejscu), a potem przekazuje informację klientowi po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Klient może anulować rezerwację bezpłatnie, w przypadku gdy nie wyraża zgody na opłatę za wynajem w jedną stronę. Dla niektórych grup pojazdów mogą wystąpić ograniczenia w odniesieniu do minimalnego czasu wynajmu, miast i punktów wynajmu.

  16. Podróż do innych krajów

  Klient jest zobowiązany zgłosić podróż samochodem do innych krajów w chwili dokonywania rezerwacji. Wszystkie kraje podróży muszą być zanotowane na voucherze. Większość wypożyczalni musi zatwierdzić podróż i przekroczenie granicy państwa, w którym odbył się odbiór samochodu. W tym przypadku wypożyczalnia może naliczyć dodatkowe opłaty za każdy dzień na miejscu. Patrz warunki wynajmu na voucherze.

  17. Opcjonalne wyposażenie

  Opcjonalne wyposażenie jak fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, wyposażenie zimowe itp. należy zamówić w chwili dokonywania rezerwacji. Takie zamówienie wymaga uzyskania potwierdzenia ze strony wypożyczalni. Obowiązujące opłaty, które uiszcza się na miejscu, zanotowano na voucherze.

  18. Obsługa klienta

  Auto Europe oferuje pomoc w wyjaśnieniu wszelkich problemów z wypożyczalnią samochodów powstałych bez winy klienta. Jako firma pośrednicząca Auto Europe nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie świadczonej usługi (także ubezpieczenia) przez wypożyczalnię samochodów zgodnie z umową wynajmu i/lub za zwrot kosztów z wypożyczalni. Klient jest zobowiązany przesłać reklamację w formie pisemnej do Auto Europe w ciągu 90 dni od zdarzenia.

  19. Zmiany rezerwacji

  Zmiany w rezerwacji można dokonać do 48 godzin przed czasem odbioru w zależności od dostępności i dodatkowych opłat. Auto Europe nie pobiera opłat za zmiany rezerwacji, ale klient opłaca aktualną cenę wynajmu w momencie dokonywania zmian. Modyfikacja rezerwacji nie jest możliwa po upływie czasu odbioru. Niemożliwe jest także przedłużenie czasu wynajmu po jego rozpoczęciu, jak i zwrot kosztów za niewykorzystane dni lub gdy samochód był oddany wcześniej, niż jak ustalono w umowie. Wszelkie zmiany rezerwacji (szczegóły lotu, czas przybycia, kategoria samochodu itp.) muszą być zgłoszone w Auto Europe, a nie w wypożyczalni samochodów. Zmiana imienia i nazwiska osoby wynajmującej nie jest modyfikacją rezerwacji, lecz anulacją pierwotnej rezerwacji i utworzeniem nowej pod imieniem i nazwiskiem nowego kierowcy.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  Zmiana rezerwacji jest możliwa tylko przed rozpoczęciem daty wynajmu w zależności od dostępności pojazdów. Koszty za zmiany rezerwacji kalkulowane są na podstawie opłat za anulowanie dotychczasowej rezerwacji i aktualnej cenie w momencie dokonywania modyfikacji.

  20. Anulacja

  Auto Europe nie pobiera opłat za anulację, jeśli Auto Europe zostało o tym powiadomione do 48 godzin przed planowaną data rozpoczęcia wynajmu. Auto Europe nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za zmianę na rezerwacji do 48 godzin przed planowaną data rozpoczęcia wynajmu, jednak jeśli nastąpi zmiana, klient będzie zobowiązany do zapłacenia stawki obowiązującej w danym dniu. Zwrot kosztów przy anulacji mniej niż 48 godzin przed planowaną datą i czasem odbioru pojazdu oraz po planowanej dacie odbioru, jest niemożliwy. Auto Europe nie refunduje rezerwacji, jeśli klient zjawi się przy stanowisku wypożyczalni z nieważnym prawem jazdy. Auto Europe nie refunduje rezerwacji, jeśli klient zaprezentuje nieakceptowaną kartę kredytową lub nie ma wystarczających środków na pokrycie kaucji w momencie odbioru pojazdu. Auto Europe nie refunduje niewykorzystanych dni z rezerwacji, jeśli klient się nie pojawił, pojawił spóźniony ponad 2 godziny bez poinformowania Auto Europe lub oddaje samochód wcześniej. Klient ma prawo do pisemnego udowodnienia, że na skutek powyższego odniósł większe straty finansowe i może zażądać obniżenia opłaty za anulację.

  Specjalny regulamin wynajmu kamperów
  Wysokość opłaty za anulowanie rezerwacji kamperów zależy od daty odwołania i będzie wyszczególniona na voucherze.

  21. Ograniczenie odpowiedzialności

  Auto Europe jako firma pośrednicząca w wynajmie samochodów jest odpowiedzialna wyłącznie za świadczenia usługi maklerskiej, tj. zorganizowanie możliwości zawarcia umowy wynajmu pomiędzy klientem a wypożyczalnią na podstawie jej określonych warunków. Auto Europe nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli na miejscu zawarcie umowy z wypożyczalnią nie jest możliwe z powodów postępowania klienta jak w przypadku braku lub okazania nieważnych dokumentów w chwili odbioru (prawo jazdy, paszport/dowód osobisty, imienna karta kredytowa, voucher), w przypadku niespełnienia wymagań takich jak minimalny/maksymalny wiek, niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu spożycia alkoholu, narkotyków itp. Ponadto Auto Europe jest tylko odpowiedzialne za finansowe odszkodowanie spowodowane umyślnym lub poważnym zaniedbaniem przez swoich pracowników. W przypadku zwykłego zaniedbania Auto Europe ponosi ograniczoną odpowiedzialność za szkodę przewidywalną w umowie wynajmu, jeżeli złamano obowiązek mający istotne znaczenie dla realizacji usługi. Auto Europe ponosi odpowiedzialność w przypadkach, które są niemożliwe od początku i gdy przeszkodą wykonania świadczenia była niewiedza lub rażące zaniedbane. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają znaczenia w przypadku zagrożenia lub obrażenia życia, ciała i zdrowia. W przypadku, gdy odpowiedzialność firmy jest wykluczona lub ograniczona, takie same restrykcje obowiązują pracowników, przedstawicieli i agentów przedsiębiorstwa. Z wyjątkiem roszczeń wynikających z niedopuszczalnego postępowania, prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności ulega przedawnieniu po upływie 1 roku. Auto Europe nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia pomiędzy klientem a wypożyczalnią samochodów powstałych na podstawie zawartej umowy pomiędzy przytoczonymi stronami. W takich przypadkach klient powinien skontaktować się bezpośrednio z wypożyczalnią. Auto Europe nie jest odpowiedzialne za samochód ani jego techniczny stan bezpieczeństwa odpowiadający potrzebom klienta. W związku z powyższym roszczenia klienta ograniczone są do zakresu lokalnej wypożyczalni samochodów.

  22. Ochrona prywatności

  Auto Europe uważa ochronę danych osobowych za swoją główną odpowiedzialność. Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o danych, które przetwarzamy i celu ich przetwarzania, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

  1. Podmiot odpowiedzialny

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w Europie jest:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München
  Niemcy

  Jeśli masz pytania lub komentarze na temat naszej ogólnej polityki ochrony prywatności, lub chciałbyś domagać się uznania Swoich praw, (patrz punkt 6), możesz skontaktować się z nami pod adresem data-protection@autoeurope.de lub skontaktować się pisemnie z naszym inspektorem ochrony danych:

  Ms Kirsten Waidmann
  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München
  Niemcy

  2. Cel przetwarzania danych

  Zbieramy i przetwarzamy dane w następujących celach:

  • Aby zapewnić funkcjonalność i wydajność strony.
  • Przetwarzanie rezerwacji wynajmowanych samochodów, ich dostarczenia i płatności (przetwarzanie umów).
  • Aby podzielić się z klientami interesującymi ofertami i nowościami za pośrednictwem naszego newslettera, zakładając, że jako klient wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych ofert.

  3. Przechowywane dane

  Możliwe jest odwiedzanie naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych.

  W celu zwiększenia wydajności i zagwarantowania funkcjonalności naszej strony internetowej przetwarzamy dane przesyłane do nas przez przeglądarkę internetową. Należą do nich data i godzina wizyty, ustawienia przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

  Aby przetworzyć rezerwację samochodu na wynajem, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu, wieku kierowcy, danych kontaktowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, dane karty kredytowej lub konta bankowego. Aby móc zagwarantować określone oferty, możemy potrzebować Twojej daty urodzenia, prawa jazdy i dowodu osobistego.

  Aby przesłać informacje i oferty za pośrednictwem naszego newslettera, potrzebujemy Twój adres e-mail.

  4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

  Rezerwacje wynajmu samochodów są obsługiwane przez naszą firmę macierzystą Auto Europe LLC, amerykańską firmę z siedzibą w Portland, ME 04112, USA. Dane, które podajesz w formularzu na naszej stronie internetowej, tak jak te opisane w punkcie 3, zostaną przesłane do firmy Auto Europe LLC, do naszego dostawcy usług płatniczych, do instytucji zajmującej się wykrywaniem oszustw finansowych oraz do wybranej wypożyczalni samochodów, w celu przetworzenia Twojej rezerwacji wynajmu samochodu.

  Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania danych do agencji windykacyjnych i organizacji ochrony biznesu (takich jak firmy sprawdzające kredytobiorców).

  Możliwym jest, że odbiorcy danych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje spoza Unii Europejskiej), w których obowiązujące prawo nie zapewnia porównywalnego poziomu ochrony danych. W takich przypadkach Auto Europe zapewnia, że odpowiedni poziom ochrony danych jest zagwarantowany w inny sposób.

  5. Ochrona danych

  Aby chronić Twoją prywatność, wszystkie zapytania o rezerwacje i powiązane transakcje płatnicze, które docierają do nas za pośrednictwem naszej witryny, są przetwarzane z użyciem bezpiecznego szyfrowania HTTPS przy użyciu najnowocześniejszego szyfrowania (SSL / TLS). Będziesz wiedział, że Twoja przeglądarka używa tej bezpiecznej transmisji, ponieważ wskazuje na to adres internetowy zaczynający się od "https" i mały symbol kłódki (zwykle) wyświetlany na pasku adresu okna przeglądarki. Gdy zamek jest zamknięty, jest to bezpieczny transfer. Niektóre przeglądarki pokazują pasek adresu lub jego część w kolorze zielonym. (Należy pamiętać, że te ustawienia zabezpieczeń są dostępne tylko na stronach, na których można zobaczyć i wysłać swoje zamówienie lub podać dane karty kredytowej.)

  6. Egzekwowanie praw

  Masz prawo zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych, które posiadamy o Tobie oraz poprosić o ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania w dowolnym momencie. Aby dochodzić tych praw, skorzystaj z opcji kontaktowych wymienionych w punkcie 1.

  7. Prawo do złożenia skargi do odpowiednich instytucji nadzorujących

  Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Poniżej podajemy dane organu nadzoru odpowiedzialnego za Auto Europe Deutschland GmbH:

  Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht
  Promenade 27
  91522 Ansbach
  Niemcy

  8. Użycie plików cookie

  Auto Europe używa plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera do Twojej przeglądarki podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze w celu ich późniejszego przetworzenia.

  Celem plików cookie jest rozpoznawanie komputera użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej po przejściu z jednej z naszych stron na inną i umożliwienia ustalenia końca wizyty.

  Używamy również tych technologii do zbierania informacji o użytkowaniu i Twoich preferencjach na przestrzeni czasu na różnych platformach internetowych. Podobnie robią nasi wybrani partnerzy biznesowi, w tym nasi partnerzy reklamowi. Firmy te wykorzystują określone technologie do dostarczania reklam i wiadomości marketingowych po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej. Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie.

  Zbieranie lub przechowywanie danych osobowych w plikach cookie nie jest przez nas dokonywane w tym kontekście. Nie stosujemy również technik łączących informacje generowane przez pliki cookie z danymi użytkownika.

  Jeśli wolisz usunąć pliki cookie Auto Europe, kliknij tutaj.

  Preferencje dotyczące przechowywania danych
  Kiedy odwiedzasz witryny, mogą one przechowywać lub pobierać dane w Twojej przeglądarce. Takie przechowywanie danych jest często niezbędne, by zapewnić dostęp do podstawowych funkcjonalności witryny. Przechowywanie to może być też wykorzystywane na potrzeby marketingu, analiz i personalizacji witryny (na przykład do przechowywania informacji o Twoich preferencjach). Prywatność jest dla nas ważna, masz zatem możliwość wyłączenia niektórych opcji przechowywania, które nie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcjonalności witryny. Blokowanie kategorii może wpłynąć na Twoje wrażenia dotyczące korzystania z witryny.

  Podstawy
  Te elementy są wymagane do obsługi podstawowych funkcji witryny.

  Marketing
  Te elementy służą do dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Mogą być również używane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Sieci reklamowe zazwyczaj umieszczają je za zgodą operatora witryny.

  <

  Personalizacja
  Te elementy umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład witryna może udostępniać lokalne prognozy pogody lub informacje o ruchu drogowym, przechowując dane o Twojej bieżącej lokalizacji.

  Analizy
  Te elementy pomagają operatorowi witryny internetowej zrozumieć, jak działa jego witryna, jak odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną i czy mogą wystąpić problemy techniczne. W ramach tego typu przechowywania zazwyczaj nie zbiera się informacji identyfikujących gościa.

  9. Google Analytics

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze, co umożliwia analizę Twojego korzystania ze strony internetowej.

  Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej z aktywowaną anonimowością IP. Oznacza to, że na naszej stronie internetowej Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej, lub w innych krajach w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem Twój adres IP pozostanie anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z działaniem strony i wykorzystaniem Internetu jako operatora strony. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych przez Google, prosze odwiedzić: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  Adres IP uzyskany z Twojej przeglądarki i użyty przez Google Analytics nie zostanie użyty z innymi danymi Google.

  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie w przeglądarce w ustawieniach oprogramowania przeglądarki (patrz punkt 8). Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, ustawiając tzw. „opt-out cookie”. Kliknij poniższy link:
  https://www.autoeurope.pl/polityka-prywatnosci/?ga_out=Y

  Ponadto możesz uniemożliwić zbieranie i wykorzystywanie danych wygenerowanych przez pliki cookie o Twoim korzystaniu ze strony (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępne za pomocą następującego linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  10. Newsletter

  Na naszej stronie internetowej masz możliwość otrzymywania informacji o naszych ofertach za pośrednictwem newslettera. Do rejestracji używamy tzw. podwójnej procedury opt-in. Po podaniu nam swojego adresu e-mail wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Tylko wtedy, gdy klikniesz link potwierdzający zawarty w e-mailu, Twój adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Gwarantuje to, że tylko aktualny właściciel adresu e-mail może zamówić newsletter. Przetwarzanie danych w kontekście newslettera opiera się na Twojej zgodzie.

  W każdej chwili masz prawo odwołać tę zgodę na następny newsletter.

  Możesz się tutaj wypisać z newslettera, a tym samym cofnąć swoją zgodę.

  11. Pozostała komunikacja

  Auto Europe wyśle Ci również e-mail przed odbiorem samochodu, zawierający przydatne porady i przypomni o tym, co należy zabrać ze sobą do stanowiska wypożyczalni samochodów. Po zakończeniu wynajmu możemy wysłać Ci kwestionariusz lub poprosić o skomentowanie naszej usługi.

  12. Odnośniki do innych stron internetowych

  Nasza strona internetowa zawiera linki do innych platform. Jeśli zostaniesz przekierowany na inną stronę internetową, klikając jeden z linków, polityka prywatności Auto Europe Deutschland GmbH przestaje obowiązywać. Zamiast tego będą obowiązywać zasady obowiązujące danego operatora strony.

  13. Zmiany w ochronie danych osobowych

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki prywatności w celu dostosowania jej do nowych funkcji na stronie internetowej lub zmienionej sytuacji prawnej. W momencie Twojej wizyty na naszej stronie będzie ważna obowiązująca polityka ochrony danych osobowych.

  23. Numer telefonu

  Klienci, którzy mają pytania lub potrzebują pomocy przy dokonywaniu rezerwacji, mogą skontaktować się z naszą infolinią w godzinach pracy. Auto Europe korzysta z lokalnych numerów telefonów (niebezpłatnych) i obowiązują standardowe opłaty. Dzwoniąc z zagranicy, klienci podlegają stawkom międzynarodowym, które mogą się różnić w zależności od tego, czy korzystają z telefonu stacjonarnego, czy komórkowego. Komórki mogą dodatkowo podlegać opłatom roamingowym.

  24. Trustpilot

  Klientów, którzy dokonali rezerwacji na stronie Auto Europe, zapraszamy do wystawienia recenzji ze swoich doświadczeń. W celu zwiększenia przejrzystości opinie te zamieszcza się na zewnętrznej platformie ratingowej – Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Kopenhaga, Dania, na www.trustpilot.com i innych domenach Trustpilot A/S specjalnych dla danego kraju. Auto Europe nie ponosi odpowiedzialności za dane powierzone zewnętrznej platformie ratingowej – Trustpilot A/S. Trustpilot A/S jest odpowiedzialny i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z ochroną danych, w odniesieniu do informacji wprowadzanych przez klientów na swoich stronach internetowych. Przesłane recenzje są upubliczniane na stronie Trustpilot A/S i/lub na stronie Auto Europe w formie widgetu. Więcej informacji na temat metod i przepisów dotyczących ochrony danych stosowanych przez Trustpilot A/S można znaleźć na stronie: https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

  25. Opinie klientów

  Po zakończonym wynajmie, klienci, którzy dokonali rezerwacji, są dodatkowo proszeni o wystawienie recenzji z doświadczeń z Auto Europe, a także z wypożyczalnią samochodów i stacją wynajmu, w której odebrali samochód. Klienci proszeni są o opisanie produktów i usług świadczonych przez Auto Europe i dostawcę, a także o wypisanie wszelkich aspektów, które mogą uznać za istotne, jak między innymi stan pojazdu, efektywność pracowników i swoje ogólne doświadczenie. Informacje od klientów są wykorzystywane przez Auto Europe do analizy ogólnego zadowolenia ze świadczonych usług, a także ogólnego zadowolenia z usług i produktów dostarczanych przez wypożyczalnie samochodów, z którymi współpracujemy. Dane są wykorzystywane do określenia wątpliwości, do poprawy przyszłych doświadczeń klientów oraz do ogólnych celów marketingowych. Dostawca zostanie poinformowany o problemach uzasadniających dalsze dochodzenie, ale nie otrzyma samej recenzji. Opinie będą upubliczniane na stronie internetowej Auto Europe i na dowolnej odpowiedniej platformie, pod warunkiem, że nie naruszają ogólnej etykiety i zasad prawnych komunikacji online.

  26. Ranking

  Podczas procesu rezerwacji wyświetlany jest pełny przegląd dostawców i ofert dostępnych dla danej lokalizacji i w danych datach. Wyniki wyszukiwania są uszeregowane rosnąco według kategorii i ceny, od najniższej do najwyższej. Klienci mogą dodatkowo skorzystać z dostępnych filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie między innymi według dostawcy, kategorii samochodu i specyfikacji pojazdu. Żadne zobowiązania umowne ani inne relacje z dostawcami wynajmu samochodów nie dyktują, ani w żaden inny sposób nie wpływają na kolejność rankingu wyników wyszukiwania. Okazjonalnie Auto Europe może przedstawiać oferty i rabaty udzielane przez poszczególnych dostawców. Oferty te są wyraźnie oznaczone jako promocyjne w wynikach wyszukiwania. Ceny w systemie rezerwacji Auto Europe zawierają wszystkie podatki i opłaty, zgodnie z warunkami wypożyczalni samochodów. W sytuacjach, w których opłaty mają być uiszczane lokalnie, klienci są o tym informowani w momencie rezerwacji. Wycena jest na żywo i może być pobierana bezpośrednio z bazy danych dostawców lub przez zaprojektowane do tego celu interfejsy.

  27. Postanowienia końcowe

  Nieważność poszczególnych postanowień umowy pośrednictwa, w tym warunków rezerwacji, nie powoduje nieprawomocności całego kontraktu. Ponadto obowiązują ogólne przepisy prawne. Dla wszystkich klientów z Unii Europejskiej warunki niniejszej umowy i wszystkie zastrzeżenia dotyczące płatności podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

  Luty 2023

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 Monachium, Niemcy
  Rejestr: Sąd Rejonowy w Monachium HRB 149 828
  Dyrektor: Imad Khalidi


  Auto Europe LLC
  39 Commercial Street
  P.O. Box 7006
  Portland, ME 04112
  USA